Centrum Leczenia Zeza i Niedowidzenia posiada gabinet cwiczeń
pleoptyczno-ortoptycznych i rehabilitacji widzenia.

Wykonywany jest pełny zakres ćwiczeń u dzieci z niedowidzeniem, zezem, zaburzeniami ruchomości oczu i widzenia obuocznego. Rehabilitacja wzroku prowadzona jest przez dyplomowane ortoptysktki.